Vračila

POŠKODBE PRI DOSTAVI

Kupec naj pri prevzemu pošiljke pregleda njeno vsebnost. V primeru poškodb kupec o le teh obvesti podjetje Kridis  s.p. po elektronski pošti na naslov maja@ilo.si. Po uvodnem kontaktu kupec celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) vrne podjetju na naslov Kridis, Kristjan Korošec s.p., Bevkova 31, 3000 Celje, ta pa mu zagotovi nadomestno pošiljko.

Pravica do odstopa kupca od pogodbe

Smatra se, da je nakup izveden preko Pogodbe na daljavo. Jezik, v katerem se sklepa Pogodba, je “SLOVENŠČINA”.

Kupec ima pravico, da v petnajstih (15) dneh od oddaje naročila podjetju sporoči, da odstopa od naročila, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Če je kupec blago že plačal, mu mora podjetje vrniti plačano kupnino v roku petnajstih (15) dni po prejemu sporočila o odstopu. V vračilo kupnine se ne šteje znesek za opravljeno storitev dostave.

V kolikor je kupec blago že prejel, ima pravico, da v petnajstih (15) dneh od prejema podjetju pisno sporoči, da želi blago vrniti. V petnajstih (15) dneh od pisnega sporočila mora kupec blago vrniti, vendar v originalni embalaži in neodprto, Kridis s.p. pa mu mora vrniti plačano kupnino v roku petnajstih (15) dni po prejemu vrnjenega/preklicanega blaga. V vračilo kupnine se ne šteje znesek za opravljeno storitev dostave.

Blago vam zamenjamo tudi v primeru, če smo vam zaradi naše napake odposlali napačen izdelek. Kupnino vam vrnemo takoj po prejetju vrnjenega blaga.

Kupec v celoti krije stroške dostave pri vračilu blaga.

V kolikor Kridis s.p. upravičeno sumi, da kupec namenoma opravlja nakup in nato zahteva odstop od naročila, zgolj z namenom, da bi zavajal ali škodoval podjetju Kridis s.p., kupec ni upravičen do vračila vplačanega zneska.

V kolikor kupec na poziv prodajalca ni poravnal zneska oziroma vnaprejšnjega plačila po predhodnem predračunu kot zavarovanje k resnosti sklenitve posla, se smatra, da kupec ni sprejel ponudbe in da pogodba ni bila sklenjena. Kridis s.p. o tem nemudoma obvesti kupca.

Vračilo blaga– reklamacija

OPIS PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE:

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 15 dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo naše podjetje vrnilo vsa opravljena plačila takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 15-ih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 15 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 15 dnevnega roka za vračilo.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

KUPEC NIMA PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE IN VRAČILA IZDELKOV V PRIMERU:

¤ če je uporabnik že odstranil embalažo in jih odpečatil;

¤ uporabljenega izdelka, saj so ti izdelki po naravi neprimerni za vračilo (npr. imajo vidne znake uporabe);

¤ izdelkov, ki so poškodovani ali v spremenjeni količini.

Vrnjeno blago pošljite na naš naslov:

Kridis, Kristjan Korošec s.p.
Bevkova 31
3000 Celje

Obrazec: Obrazec za reklamacijo. Obrazec izpolnite in ga vrnite po elektronski pošti maja@ilo.si ali natisnjenega na naš naslov: Kridis, Kristjan korošec s.p., Bevkova 31, 3000 Celje.

REKLAMACIJA:

Kupec lahko blago reklamira v osmih (8) dneh od nakupa, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, izdelke v napačni količini oziroma barvi, ali če izdelki kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec lahko v tem primeru zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben izdelek ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.

Besedilo nazadnje posodobljeno: 18. 4. 2021.